205 – Diamantové a CBN nástroje

Pferd – Diamantové a CBN nástroje

pferd_205_katKatalog diamantových
a CBN nástrojů PFERD
dotaznazbozi
pferd_205_1 Diamantové a CBN nástroje s galvanickými pojivy lagerprog_cbn_trocken_3_hieDiamantové a CBN nástroje s pojivy z umělé pryskyřice
Zboží, které nenajdete na našem e-shopu, Vám také rádi nabídneme. Stačí nás kontaktovat!

 • Supertvrdá brusiva

Supertvrdá pojiva jsou:

1. Diamant

2. CBN – Cubic Boron Nitride

(nitrid bóru s pravidelnou krystalickou mřížkou) Označují se jako supertvrdá, protože výrazně předčí konvenční brusiva, korund a karbid křemíku, pokud se týče tvrdosti (viz grafické znázornění na vedlejším obrázku).

Diamant se vyskytuje v přírodě, ale také se vyrábí synteticky jako CBN. Za extrémně vysokého tlaku a působení vysokých teplot je čistý uhlík (C) syntetizován na diamant, popř. na nitrid bóru s pravidelnou krystalickou mřížkou. Díky podmínkám syntézy mohou být brusivům propůjčovány vždy různé řezné vlastnosti. CBN zaostává – jak ukazuje graf – jen nepatrně za diamantem, pokud se týče tvrdosti.

tabulka_tvrdosti_205

 • Procesy
 • Přesné broušení
 • Přesné rozbrušování
 • Broušení do hloubky
 • Broušení do kulata
 • Broušení profi lů
 • Souřadnicové broušení
 • Broušení vnitřních ploch
 • Odjehlování

Výhody brusných nástrojů s diamantem a CNB

 • Vynikající životnost a stálost profilu.
 • Krátké časy potřebné na opracování.
 • Zkrácení vedlejších ztrátových časů, protože nástroj musí být méně často orovnáván nebo
 • vyměňován.
 • Zabránění tepelnému poškození obrobku, protože při broušení vznikají nižší teploty.
 • Rovnoměrná úroveň kvality v rozsahu velkého počtu obrobků.

Porovnání hospodárnosti diamantu a CBN s korundem

Diamantové a CBN nástroje se vyznačují

 • Delší životností
 • Lepšími řeznými vlastnostmi
 • Větší stálostí profilu oproti srovnatelným nástrojům s normálním nebo zirkon-korundem. Přitom je výrazně nižší prašnost.

Tím je z hlediska uživatele zajištěno optimální opracování Informace uvedené ve vedlejším grafu platí za optimálních podmínek a při dodržení požadovaných parametrů.

hospodarnost_205

Brusivo DIAMANT

Doporučení pro použití diamantu

Brusiva diamant a CBN si navzájem nekonkurují, ale doplňují se. Pro opracování oceli není diamant vhodný, protože chemická reakce mezi železem (Fe) v oceli a uhlíkem (C) diamantu způsobuje velmi rychlé opotřebení diamantového nástroje. Opracovávání oceli diamantem je proto zpravidla nehospodárné.

Diamantové nástroje jsou vhodné k opracování

 • tvrdokovu (spékaný)
 • tvrdokovu (výlisek)
 • skla
 • keramiky (také inženýrská keramika)
 • porcelánu
 • vrstev chránící proti opotřebení
 • feritu
 • křemíku
 • grafitu, uhlíku pro elektrotechniku
 • duroplastu
 • plastu zpevněho skleněnými vlákny
 • přírodního a umělého kamene
 • ohnivzdorného materiálu

Brusivo CBN

Doporučení pro použití CBN

CBN zaostává jen nepatrně za diamantem, pokud se týče tvrdosti, nereaguje však se železem (Fe) v oceli.

CBN nástroje se hodí k opracovávání

 • rychlořezných ocelí
 • nástrojových ocelí
 • cementačních ocelí
 • ocelí na výrobu kuličkových ložisek
 • chromových ocelí
 • kalených ocelových materiálů s tvrdostí nad 54 HRC

Vhodné pohony pro diamantové a CBN nástroje

Předpokladem pro hospodárné použití diamantových a CBN nástrojů je výběr odpovídajícího pohonu nástroje. Kromě výkonu stroje přitom záleží především na optimálních otáčkách. Pokyny k řezným rychlostem a otáčkám naleznete v tabulkách v katalogu pferd 205 níže a to na straně 7 a 8.

Vhodnými pohony jsou např.

 • stacionární stroje
 • pneumatické přímé brusky
 • pneumatické pilníky
 • elektrické úhlové brusky

Galvanické pojivo

Diamantové a CBN nástroje s galvanickým pojivem se vyznačují jednovrstvým obložením z brusných zrn na nosném kovovém tělese, které je spojenou vrstvou niklu. Tím vzniká velmi otevřený nástroj s výjimečně velkými komůrkami pro zachytávání třísek.

 • Oblast použití

Volbou velikosti zrna se nechají v širokém rozsahu přizpůsobovat vlastnosti nástrojů s galvanicky nanášeným obložením. Zatímco se zvláště na měkké materiály, jako například na umělé hmoty zpevněné skelným vláknem, osvědčily hrubozrnné nástroje, vyžaduje opracovávání tvrdých materiálů výrazně jemnější zrnitosti. Galvanicky nanesená vrstva niklu je maximálně tvrdá a odolná proti opotřebení.

galvanicke_205

Pojivo ze syntetických pryskyřic

Brusné obložení diamantových a CBN brusných kotoučů s pojivem ze syntetických pryskyřic se skládá z:

 • brusného zrna
 • pojiva
 • plniva

Pojivo je hustě stlačeno, to znamená, že nemá žádné póry.

 • Oblast použití

Diamantové a CBN brusné nástroje s pojivem ze syntetických pryskyřic se prosadily obzvláště při broušení nástrojů (broušení za sucha a za mokra). Materiály, které se zde opracovávají, čili tvrdokov (s diamantem), popř. rychlořezná ocel nebo nástrojová ocel (s CBN), vyžadují brusné zrno velmi odolné proti opotřebení, které uvolňuje jen málo tepla.

 • Koncentrace zrna: C 38 – C 125
 • Doporučená velikost zrna: D/B 15 – D/B 252

pryskyrice_205

Keramické pojivo

Brusné obložení CBN nástrojů s keramickým pojivem se skládá z:

 • brusného zrna
 • pojiva
 • pórů

Podstatným znakem keramického pojiva je struktura obložení.

 • Oblast použití

CBN brusná tělíska s keramickým pojivem se velmi úspěšně používají pro broušení vnitřních ocelových ploch (velké kontaktní plochy). Existuje však celá řada dalších výrobních procesů v oblasti broušení, pro které se nástroje s keramickým pojivem výborně hodí.

 • Koncentrace zrna: C 75 – C 200
 • Doporučená velikost zrna: B 46 – B 252

keramicke_205

Koncentrace zrna

Jako koncentraci zrn se označuje množství zrna na objemovou jednotku brusného obložení. Přitom se obvykle použije stupnice koncentrace C 25 až C 200.

koncentrace_zrna_205

Je obvyklé měřit zrnitosti diamantu a CBN v hmotnostních jednotkách karát (ct). Pro koncentraci C 25 tak vychází na cm³ objemu obložení karátová hmotnost 1,1 ct. Při koncentraci C 200 je karátová hmotnost na cm³ objemu obložení 8,8 ct. Vysoká koncentrace zrna činí nástroj odolným proti opotřebení. Tato vlastnost je obzvlášť žádoucí při broušení profilů nebo při broušení s velmi malými průměry.

Výhody v oblasti životnosti, které vyplývají z vysoké koncentrace zrn, zpravidla bohatě vyrovnávají vyšší náklady na nástroje (podmíněno vyšším objemem zrn diamantu nebo CBN).

Vezměte také na vědomí, že vysoká koncentrace zrn může zapříčinit větší síly při broušení a vyšší teploty při procesu. Proto vysoká koncentrace zrn nepředstavuje vždy hospodářsky a technologicky nejlepší řešení.

koncentrace_zrna_205_02

Široký výběr z kvalitního sortimentu:

 • Diamantové pilníky
 • Diamantové stopkové brusné nástroje a tělíska
 • CBN stopkové brusné nástroje a tělíska
 • Diamantové rozbrušovací kotouče
 • Diamantové listy přímočarých pil
 • Diamantové brusné prstence
 • Diamantové brusné polštářky a brusné kotoučky se suchým zipem
 • Diamantové leštící pasty a leštící nástroje