203 – Stopková brusná tělíska

Pferd – Stopková brusná tělíska

pferd_203_katKatalog stopkových
brusných tělísek PFERD
prejitkeshopu
pferd_203Stopková brusná tělíska
Zboží, které nenajdete na našem e-shopu, Vám také rádi nabídneme. Stačí nás kontaktovat!

 • Řezné rychlosti pro stopková brusná tělíska

V přiloženém grafu můžete pomocí řezné rychlosti zjistit počet otáček v [min-1]. Doporučené řezné rychlosti najdete v tomto katalogu v úvodních popisech ke stupňům tvrdosti. V diagramu jsou řezné rychlosti znázorněny modrými diagonálními přímkami. Kolmice odpovídající ø nástroje protíná udanou řeznou rychlost (diagonálu). Odtud se na vodorovných přímkách na levé straně odečítají otáčky pro stopková brusná tělíska a stroj v [min-1}.

graf_203

 • Prodloužení hřídele

Pomocí prodloužení hřídelí lze prodlužovat stopky brusných tělísek, aby bylo možné pracovat na těžko přístupných místech, např. v trubkách a kanálech. Prodloužení se upíná do upínací kleštiny stroje (pneumatického/elektrického) nebo do nástavce ohebné hřídele. Jsou tak levnou náhradou brousicích nástrojů se stopkami nadměrných délek.

Pozor!
Při používání prodloužení hřídelí je nutné dbát platných bezpečnostních ustanovení a předpisů o prevenci úrazů.

 • Bezpečnostní pokyny

U všech stopkových brusných tělísek PFERD je přípustná maximální obvodová rychlost 50 m/s. Pro různé délky a ø stopek je v normě DIN 69170 na základě EN 12413 stanoven maximální počet otáček. Tyto otáčky musí být bezpodmínečně dodržovány, aby se zabránilo ohnutí stopky během použití. Nezávisle na délce stopky musí délka upnutí (L3) stopky činit alespoň 10 mm. Ke každému balení stopkových brusných tělísek PFERD je přiložen údaj o počtech otáček pro volnou délku stopky (L0) příslušného stopkového brusného tělíska. Přitom je třeba dbát na dokonale vystředěný běh bez obvodového házení a správnou upínací funkci pohonu.

 Široký výběr z kvalitního sortimentu:

 • Stopková brusná tělíska tvrdosti M
 • Stopková brusná tělíska tvrdosti O
 • Stopková brusná tělíska tvrdosti O pro slevárny
 • Stopková brusná tělíska tvrdosti H
 • Stopková brusná tělíska tvrdosti I
 • Stopková brusná tělíska tvrdosti T
 • Stopková brusná tělíska tvrdosti J
 • Stopková brusná tělíska tvrdosti L
 • Stopková brusná tělíska tvrdosti N
 • Stopková brusná tělíska tvrdosti K
 • Stopková brusná tělíska tvrdosti R
 • Stopková brusná tělíska tvrdosti R pro slévárny
 • Stopková brusná tělíska tvrdosti F-ALU
 • Stopková brusná tělíska tvrdosti D
 • Orovnávací kameny
 • Sady stopkových brusných tělísek